K.V.-De Narren van Pitlo 2010

Narren van Pitlo hebben nieuwe prins.


Raad van Elf kiest Harm de EersPrins Harm de eerste en adjudant Jurjente tot Prins Carnaval als opvolger
van Marcel de Eerste
ASSEN
De nieuwe Prins Carnaval heet Harm de Eerste. Zaterdagavond om elf  over elf werd hij door de Raad van Elf van de Narren van Pitlo in thuishaven Het Wielerhome als zodanig gekozen, met Jurjen als zijn adjudant.  Het  prinselijk duo volgt Marcel de Eerste en  adjudant Jan  op die een jaar lang tot ieders tevredenheid volop actief zijn geweest in de rol die hen waPrins Harm deelt de taart uits  toebedeeld.
Zondagmiddag hielden de Narren de gebruikelijke receptie voor de leden en vele belangstellenden. Dat gebeurde uiteraard in aanwezig-heid van de nieuwe Prins en zijn Adjudant. Zij waren door de Raad van Elf al steppend van huis gehaald, samen  met een dweilorkest.
Het was een geheimzinnige tocht in de mist. De hele dag liet de zon zich niet zien, maar dat deed aan de feestelijke stemming geen afbreuk.
Tijdens de receptna de receptie samen aan de maaltijdie werd iedereen in de orde opgenomen.  Met dat ritueel achter de rug was het tijd voor het aansnijden van de carnavalstaart. De proklama-tie van Harm de Eerste werd voorgelezen en daarna was het tijd voor de polonaise die niet de mist inging.

Bijdrage Ineke Heijting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.