2006

Prins Jakob de Eerste en adjudant Linda volgen Prinses Dineke en gevolg op


President van de Narren van Pitlo zag in chef supermarkt de nieuwe Prins Carnaval
ASSEN – Het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging ‘De Narren van Pitlo’ is bekend. Zaterdagavond om tien over tien traden prinses Dineke en haar adjundanten Karin en Renate af.

Een uur later, om elf over elf, gaven zij het stokje over aan  Prins Jakob de Eerste en zijn adjudant Linda, voor het eerst sinds het bestaan van de vereniging een koppel van buitenaf.
Zondagmiddag kon het nieuwe prinselijk paar veel gelukwensen in ontvangst nemen tijdens de receptie in Markzicht op het Veemarktterein.
De president van de carnavalsvereniging Evert van der Heide, was ‘belast’ met het zoeken van een nieuw koppel.

 

 “Voor het eerst hebben we buiten de vereniging gezocht naar een nieuw paar. Een reden daarvoor was onder andere om de vereniging groter maken. Zelf ben ik klant van supermarkt Poesz in het Noorderpark. Daar werkt onze nieuwe prins Jakob Homan. Ik zag hoe leuk hij met de klanten omgaat en naar aanleiding daarvan heb ik hem gevraagd. Hij kreeg uiteraard de tijd om na te denken maar hij zei al vrij snel ja. Zelf heeft hij voor een adjudant gezorgd. Zijn collega Linda Schipper staat hem nu bij in de komende drukke periode”, aldus president Evert van der Heide.

Tijdens de receptie kon men het prinselijk paar feliciteren. De genodigden werden door hen onder-scheiden met een medaille.
“Van oudsher werden de mensen die zich verdienstelijk maakten binnen of buiten de vereniging onderscheiden. Nu onderscheiden we ze als blijk van waardering”, vertelde secretaris Roald Vredevoort.
Tijdens de felicitatieronde werden de bezoekers onderscheiden en werden ze namens Prins Jakob en zijn adjundant Linda opgenomen in de huisorde. Het prinselijk paar heeft nooit veel van de carnavalstraditie afgeweten.
“Heel apart dat ik hier nu sta. Ik had het absoluut niet verwacht dat ik hiervoor gevraagd zou worden. Toen mij werd gevraagd of ik een adjudant kon vinden, dacht ik meteen aan mijn collega Linda. Ze is altijd vrolijk, danst en zingt graag. Zij is de perfecte adjudant”, aldus Jakob Homan. Linda Schipper zag het in het begin helemaal niet zitten om adjudant te worden: ”Eerst stribbelde ik nog wat tegen totdat Evert mij een keer uitnodigde om eens langs te komen. Zijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ik daarna al vrij snel overstag ging”.
Het koppel staan nog drukke tijden te wachten. Ze gaan langs buurthuizen en verenigingen en ook zijn ze al druk in de weer met de voorbereidingen voor ‘het grote weekend’, het laatste weekend van de maand februari.
“Stapsgewijs is alles ons verteld en tot nu toe genieten we hier echt van. We zullen het druk krijgen, maar alles zal met plezier gebeuren”, aldus het prinselijk paar.

 


Bericht : Iwona Douwes