2007 Sleutel

 Prinses Carnaval Gerda de Eerste nam stadssleutel in ontvangst

Stad staat vier dagen lang onder het bewind van de Narren van Pitlo

ASSEN
– Precies om vier uur kon loco-burgemeester Gerrit Piek in de B&W kamer het gezelschap welkom heten dat tot en met dinsdag de stad zal regeren. Hem was de taak toebedeeld Prinses Gerda de Eerste de stadssleutel om te hangen en hij deed dat onder toezicht  van zijn collega-wethouders Langius, Van Hooft en De Wal en van gemeentesecretaris Bernard Mencke en het hoofd van de afdeling Representatie Marian Bouma.
Zij allen waren er getuige van dat aan het  overreiken van de sleutel de voorwaarde werd verbonden dat hij dinsdag weer op het  stadhuis terugkomt. Alex Langius en Chris de Wal zullen zich dan naar de dweilavond in Marktzicht begeven om daar persoonlijk voor te zorgen.
De loco zei in zijn toespraak dat hij niet zo’n groot gezelschap narren en narrinnen had verwacht. Hun royale aanwezigheid toonde aan dat er ook in het hogere noorden een stemming heerst die het vieren van carnaval mogelijk maakt.  Het toont de veelzijdigheid van Assen en daar mogen we best gelukkig mee zijn.
Prinses Gerda dankte wethouder Piek voor zijn vriendelijke woorden en in hem het hele gemeen-tebestuur  dat met het afstaan van de sleutel zoveel vertrouwen in de carnavalsvereniging heeft.  Maar zij was ook een beetje in mineur want de vereniging gaat een zware periode tegemoet na het carnavalsweekend, want “we leven  in de wetenschap dat we dit jaar afstand moeten doen van ons geliefd ‘Kasteel’ Marktzicht.
Dat dit eens zou gebeuren was bekend maar we hielden stiekem toch rekening met een mogelijk andere invulling dan die, waar nu de keuze blijkbaar op is gevallen”. De vereniging had liever  gezien dat Marktzicht als verenigingsgebouw, was blijven voortbestaan voor de verenigingen die vele jaren medegebruiker waren.
Het zat er blijkbaar niet in en na het Wilco Centrum, Bellevue, De Aanleg, de oude filmzaal van het Jeugd Verkeerspark en nu dus Marktzicht, moeten we weer op zoek naar een nieuwe residentie”.  Zij hoopte evenwel dat er spoedig een oplossing wordt aangedragen. Er is gebleken dat in de raad positief wordt gedacht op het tot stand brengen van een nieuwe accommodatie. De Narren van Pitlo zullen daar graag hun steun aan geven, zo verzekerde Prinses Carnaval Gerda  de Eerste.
Marjan Bouma overhandigde na de toespraak de Narren en Narrinnen een aandenken, een dierenriem van natuursteen in de vorm van een hanger.
Er volgde een gezellig samenzijn en om vijf uur toog het gezelschap naar buiten, waar voor het stadhuis een driewielige auto klaarstond, waarop een grote versierde sleutel was bevestigd.
Prinses Gerda 1 en Adjudante Sandra namen er plaats in en hun gevolg stelden zich op om begeleid door gezellige
muziek die uit de luidsprekers klonk, te beginnen aan een rondrit door de stad. Die eindigde in het nu nog eigen honk  Marktzicht, waar de tafels waren gedekt en alle betrokkenen aan de gebruikelijke maaltijd konden beginnen.

Bijdrage Ineke Heijting