2008 Sleutel ophalen

Burgemeester Heldoorn en wethouder Kuin hoofdgasten bij Narren van Pitlo


Stadssleutel na spontaan slotfeest in Wielerhome weer terug naar Stadhuis

ASSEN – De vrijdagmiddag door de Narren van Pitlo uit het stad-huis meegenomen stadssleutel is weer terug op de plek waar hij hoort. Volgens een zelfde ritueel als bij de uitgifte werd hij weer bij het stadsbestuur in de persoon van burgemeester Sicko Heldoorn terugbezorgd. Dat gebeur-de dinsdag in het ‘nieuwe’ clubhuis van de Narren, het Wie-lerhome op het Stadsbroek bij de afsluiting van het carnaval
Dat was dinsdag bij de afsluiting bezet door een gezelschap van veelal in boerenkielen geklede feestgangers en het in vol ornaat verschenen Karnavalskoppel Prins Marcel en Adjudant Jan. De belangrijkste gast zou uiteraard burgemeester Heldoorn zijn. Hij werd opgewacht door wethouder Jaap Kuin en raadslid Luc Rengers, die direct al bij de te verwachten frivoliteiten werden betrokken. De burgemeester had op het stadhuis een rugzakje ontvangen met allerlei bij het carnaval behorende attributen.  Dat hebben de Narren in het Wielerhome geweten.
Bij zijn binnenkomst deed hij direct een greep in de rugzaak en behing zijn wethouder en het raadslid met kleurige slingers. Even later ‘ontplofte’ een wolk van confetti boven en op hun hoofden en door de zaal.
Dat veroorzaakte veel hilariteit, want de organisatie had het consigne gekregen in verband met de nieuwe vloerbedekking geen confetti te gebruiken. Prins Marcel en zijn adjudant  namen dit vrolijk op en nodigden de gasten uit in de redenaarston te stappen en hun spreekvaardigheid te demonstreren. Luc Rengers memoreerde even de verdwijning van een aantal zaken uit Assen (Marktzicht) of die op het punt staan te verdwijnen (Draaiorgelmuseum).
Hij refereerde ook aan het China Jaar, dat we beter leren begrijpen als we ook wat taalles nemen. Zelf nam hij het voortouw door alvast wat namen en begrippen in het Chinees te vertalen.
Zo is Jehova Getuige in het Chinees Ding Dong, een  dom blondje  ‘Dom Ding’ een wethouder van verkeer  Omleiding en  een drugshandelaar Do Ping . Ook wethouder Kuin klom in het vat en kreeg eveneens de lachers op zijn hand door te vertellen dat hij uit Groningen kwam en helemaal niet wist of daar aan carnaval gedaan werd en of er een vereniging was. Nou, dat was wel het geval werd hem door de Narren bijgebracht.
De burgemeester sprak over carnaval en de kunst van het moppen tappen, maar ook over wat minpuntjes hier en daar in de maatschappij, maar dat deed hij op een heel geruststellende toon.
Hij prees het werk van de Karnavalsvereniging, dankte voor de uitnodiging en beloofde dat hij zich zou gaan verdiepen in moppen die hij bij een volgend bezoek zou kunnen tappen.
Nadat de college-afvaardiging uit handen van Prins Marcel de afgestane sleutel had ontvangen, kwam na nog een kort gezellig samenzijn, een eind aan het zeer geapprecieerde bezoek.
Tegen twaalf werden de uiterlijke verschijnselen die bij carnaval behoren als steken en de medailles afgedaan en kregen de Prins en zijn Adjudant hun askruisje, ten teken dat het geslaagde Carnaval 2008 er weer op zat.

Bijdrage Ineke Heijting