2009 Sleutel

Prins Marcel de Eerste pleitte voor snelle bouw van onderkomen voor verenigingen

Stadssleutel vier dagen in beheer bij de Narren van Pitlo

ASSEN – De hele Raad van Elf, oud prinsen en prinsessen en nog meer toonaangevende Narren van Pitlo vulden vrijdagmiddag de kamer van Burgemeester en Wethouders in het stadhuis.          Zij maakten de overhandiging mee van de stadssleutel door burgemeester Heldoorn aan Prins Marcel de Eerste, die daarmee met zijn Raad symbolisch het bestuur van de stad overnam tot aan dinsdagavond, de sluiting van het Asser carnavalsfeest.

In zijn vlotte welkomstwoord liet burgemeester Heldoorn weten dat het college in principe bereid was die sleutel voor vier dagen af te staan, maar wilde eerst wel eens door de tegen speech van Prins Carnaval overtuigd worden dat het bestuur voor de komende dagen in goede handen zou zijn. Prins Marcel de Eerste (in de persoon van Marcel Leukfeldt) kweet zich zodanig van zijn taak dat de plechtigheid als voorgenomen kon plaatsvinden.

Belangrijkste punt uit zijn toespraak was de zorg die er bij zijn vereniging en bij anderen bestaat over het ontbreken van goede ruimten waarin zij bijeen kunnen komen. Hij zette zijn argumentatie kracht bij met het aanbieden van een zware steen, die hij aanbeval te laten dienen als eerste steen voor de bouw van een goede accommodatie voor het Asser verenigingsleven of voor het Cultureel Kwartier.

Nadat de sleutel door de heer Heldoorn was afgestaan kregen hij en de hem vergezellende wethouder Alex Langius en mevrouw Marjan Bouma  van Protocol en Representatie een stevige medaille, die hen aan deze gebeurtenis zal blijven herinneren.

Na  een afsluitend informeel samenzijn trok het gezelschap naar de hal van het stadhuis, waar nog even een foto werd gemaakt waarop de daar vertoevende originele Bartje het middelpunt was.
Daarna konden de Narren van Pitlo zich voorbereiden op het eerste feest dat op het vierdaagse programma staat: het senioren carnaval in de residentie van de Narren op het Stadsbroek.

Bijdrage Ineke Heijting