2012 Sleutel

Stadsleutel vier dagen in de handen van Prins Dirk-Jan I

ASSEN –  De Narren van Pitlo zijn tot en met dinsdag de officieuze heersers over Assen, vrijdagmiddag ontving Prins Dirk-Jan1 op het stadhuis  uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn in het bijzijn van diens Prinses en de Raad van Elf  de Stadssleutel,  het symbool van de macht.
NA een ludieke tocht vanaf de residentie op het Stadsbroek werd het gezelschap bij het stadhuis ontvangen door mevrouw Marjan Bouma van Representatie die  hen naar de   Bestuurskamer geleide, waar burgemeester Heldoorn en wethouder Maurice Hoogeveen hen opwachtte.
Na het welkomstwoord van de burgemeester stelde presidente Linda Schipper  haar gezelschap voor en werd de Stadssleutel aan Prins Karnaval  overhand, die verklaarde dat hij als Stadsprins van Assen, die zijn uiterste zal doen om samen met zijn Prinses   Assen in goede orde door het karnavalsweekend te loodsen.
In de toespraak van Prins Dirk-Jan kwam het Diftar probleem aan de orde, waar de burgemeester direct op inging met uit te leggen hoe de stand van zaken nu is..
Ook noemde de Prins de uitjes die mede door de gemeente worden georganiseerd voor mensen die zorg nodig hebben.
Prinses Sandra ging in haar toespraak op de toekomst van de huisvesting  voor al die verenigingen die o.a in het Mercurius theater onderdak hebben en dat op de nominatie staat om te worden afgebroken.
Wethouder Maurice Hoogeveen sprong daar gelijk op in met te zeggen dat er met die groepen gesprekken plaats vinden over wat en waar de mogelijk heden zijn om tot herhuisvesting .
Na de woordenvloed was het tijd voor de gebruikelijke uitdeling van de eretekens van  de vereniging aan de aanwezigen en werden ook de wederzijdse geschenkjes uitgedeeld, waarvan die van de Narren altijd  een be-oeling hebben. Ditmaal was het een bakje met twee figuren die normaliter deel uit-maken van het drietal ‘Horen, zien en zwijgen”. Dat laatste figuurtje ontbrak nu.
“We moeten niet zwijgen maar in gesprek met elkaar blijven,’, was de betekenisvolle boodschap.
Marjan Bouwma overhandigde de narren van Pitlo een key koord met een flesopener in de kleuren van de gemeente Assen.
Toen alle aanwezigen daarvan waren voorzien, was het tijd voor het laten knallen van de kurken  en kon er na een  wel klinkend Alaaf op Carnaval 2012 in Assen worden getoost.
Ook Wethouder Jaap Kuin, die elders verplichtingen had die waren uit gelopen,  kwam nog net op tijd binnen om even mee te proosten.
Bartje, op zijn prominente plaats in de hal van het stadhuis, en als voor-heen ook voorzien van de Narren onderscheiding, zag daarna het gezelschap opgewekt vertrekken. En dat gebeurde op dezelfde ludieke wijze als waa-mee waren gekomen.

Gearriveerd in de Residentie mochten zij aanschouwen dat daar de voorbereiding voor de geprogrammeerde gezellige senioren avond als druk bezig was.

Bijdrage Ineke Heijting