2012 hoge onderscheiding

Secretaris Narren van Pitlo Christina Vermeer

en

fotografe Ineke Heijting kregen hoge onderscheiding

ASSEN – Het werd een gezellige avond, die voor de senioren en dus speciale gasten van de Narren van Pitlo.

Zij kregen een zeer gewaardeerd programma voorgeschoteld dat werd verzorgd door het ‘Duo Die 2’, dat met eigen begeleiding een fris en vrolijk repertoire bracht, doorspekt met veel humor. Opvallend was het gemak waarmee de twee heren reageerden op het publiek.

Het optreden van een groep  Dansmarietjes en de voordracht van een aantal gedichten bleken daar goed in te lassen.

Opvallend was de aanwezigheid van een groep afgevaardigden van de Federatie Europese Narren afd. Nederland, die erop duidde  dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren en dat was ook zo. Namens het bestuur van deze overkoepelende organisatie verscheen de heer Bert Steman uit Emmen ten tonele om aan te kondigen dat een tweetal leden van de vereniging zouden worden onderscheiden.

Dat waren de dames Christina Vermeer en Ineke Heijting die de Jaarorde van de Federatie Europese Narren kregen toegekend voor de vele diensten aan de vereniging bewezen.

Christina deed dat als secretaris en Ineke fungeert al jaren als ‘Hoffotografe’ en onderhoudt de website van de Narren.

Beide dames werden onder een welluidend applaus voorzien van het ereteken en in de bloemetjes gezet.