2015Toespraak

Geacht College 13-02-2015

Ja hier staan we dan, het Koppel van de Carnavalsvereniging “de Narren van Pitlo”, wel wat onwennig.

Het is niet iets wat we in ons dagelijks leven doen, het bestuur van Assen toespreken als Prins Jan 3de en Prinses Joanna 1ste.

Natuurlijk lezen we de krant, de veranderingen inzake Jeugdzorg, Ouderenzorg, Huishoudelijke hulp, Gehandicapten, Mantelzorg.

Na 1½ maand van alle inzet van de gemeentelijke ambtenaren is het moeilijk nu al te zeggen, gaat het wel goed?

In sommige gemeentes niet, zoals in Zuidhorn waar verpleeghuisartsen van de Zonnehuisgroep ontslag hebben genomen en de helft van de Raad van Toezicht zijn opgestapt.

Het zal niet meevallen, overal zijn er ja en nee knikkers.

Wij onthouden ons ervan onze mening hierover te zeggen, wel willen we benadrukken, u werkt met mensen niet met getallen en onmondigen.

Ieder mens heeft “recht” in Nederland, ongeacht afkomst, kleur, geloof, leeftijd, en moet welkom zijn. Discriminatie “mag” nooit meer mogelijk zijn, begeleiden van bevolkingsgroepen is een positievere manier, we moeten elkaar leren begrijpen en daarmee positief omgaan.

Zinloos geweld zou ook niet meer mogen voorkomen, eigen voorbeeld doet navolgen.

De stad Assen is een geweldige stad om in te wonen, alle verbouwingen, aanpassingen ja het gaat de goede kant op, of de middenstand het hier helemaal met eens is moet nog blijken met een mogelijke komst van een Factory Outlet Centre (FOC).

Voor ons is met recht te zeggen Assen is een stad.

Aldus getekend Assen 13-02-2015 Prins Jan 3de Prinses Joanna 1ste.