2017

Prins Jan de vierde en zijn adjudant Jurjen

11 november 2017 zal de Afgang van Prins Jan de vierde en zijn adjudant Jurjen plaatsvinden.

Dit zal nog gebeuren in het Wielerhome Assen, stadsbroek 11a. Assen