Maria Tenhemelopneming carnavalsviering

De in onze geloofsgemeenschap welbekende karnavalsvereniging (inderdaad met K!) ‘De Narren van Pitlo’ bestaat dit jaar 50 jaar. Eigenlijk bestaat ze, de annalen gelovend, al 66 jaar en komt ze voort uit een fusie met de “Boeren van Pitlo”. Inderdaad 6 maal 11, dus een echt carnavalsfeest waard.

Dit jaar heeft het carnavalsbestuur ook weer gevraagd of het mogelijk is om een carnavalsviering te houden. Welnu, dit  gebeurde RK Kerk in Assen.

Prins Björn, zijn adjudant, de Raad van Elf, de Vorst, de President en heel het verdere gevolg zullen tijdens de eucharistieviering aanwezig zijn.

De ‘Narren van Pitlo’ zijn zich bewust van de katholieke wortels van dit feest en stellen het dan ook op prijs aanwezig te zijn, want zo’n specifiek begin van het carnaval heeft iets heel indrukwekkends, hoorden wij van hen terug.